Honourable committee

Krzysztof Chwalibóg, co-author of "Polish Policy for Architecture", Poland

Bożenna Turant-Chwalibóg, v-ce Chair of the ARCH 50+ GROUP, Poland

Henryk Mercik, v-ce Chairman at the Marshal Office of the Silesia's Province, Poland

Scientific commitee

Maciej Borsa, Assoc, Prof. Arch., Poland

Ewa Dąbek – Derda, Dr, Poland

Nina Juzwa, Prof. Arch., Poland

Tadeusz Miczka, Prof, Poland

Lucija Azman Mimorski, Assoc, Prof. Arch., Slovenia

Maria Popczyk, Assoc, Prof., Poland

Jan Rabiej, Prof. Arch., Poland

Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Prof. Arch., Poland

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, Prof. Arch., Poland

Organizing committee

Katarzyna Ujma-Wąsowicz

Małgorzata Kądziela

Alicja Głutkowska-Polniak

Ryszard Nakonieczny

Beata Bieniek

Magdalena Czerny-Kehl

Agnieszka Piórkowska

Magdalena Szczepocka

Tomasz Szuliński

Marlena Michalska

Kacper Kania

Alicja Łazarska

Mateusz Durnaś

Zuzanna Jakubowska

Jakub Swoboda