Zapraszamy do czytania AKTUALNOŚCI

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

ZMYSŁY
W PROJEKTOWANIU
ARCHITEKTONICZNYM
ORAZ URBANISTYCZNYM

KATOWICE 26 – 28 WRZEŚNIA 2018

Penezić & Rogina

Wydawać się może, że zmysłowość nie stanowi problemu w architekturze czy urbanistyce. Architekt w codziennym życiu intuicyjnie posługuje się modelem poznawczym, zasadniczo opartym o wzrok, słuch, powonienie, smak oraz dotyk. Za manifestację owych zmysłów przyjmuje zewnętrzne organy fizyczne człowieka (oko, ucho, nos, język, skóra), zaś znaczenie danego zmysłu wiąże najczęściej z wykonywaną przy jego użyciu profesją.  Przeważnie te czynniki decydują także o tym, które spośród zmysłów architekt uzna za istotne źródło informacji o świecie i uwzględni w projekcie.

W ostatnich latach jednak, na skutek rozwoju badań naukowych w zakresie funkcjonowania ludzkiego organizmu, procesów starzenia się człowieka oraz społeczeństw, a także dysfunkcji ciała, architekt zmuszony został do głębszej refleksji nad problematyką zmysłowości. Krytycznego spojrzenia na funkcjonalność i estetykę obiektów już istniejących oraz planowanych do realizacji. Badania naukowe akcentują bowiem inne, obok estetycznej, funkcje zmysłów: celową i racjonalną kontrolę procesów kognitywnych (przekonań, wierzeń, planowania, wyobraźni itd.) i działań człowieka, kształtowanych na podstawie pobranych ze środowiska informacji. Najnowsze badania wskazuje też na inne niż organ fizyczny (oko, skóra, ucho, nos, czy język) kryteria konceptualizacji zmysłów (odpowiedź na pytanie czym zmysł jest bądź który z posiadanych przez człowieka systemów pobierania informacji o środowisku jest zmysłem).

Współczesne metodologie projektowania skoncentrowane są głównie na optymalizacji odpowiedniej dla idei projektu formy przestrzennej, matematyzacji procedur, optymalizacji wydajności przestrzeni i kosztów. Zróżnicowanym rozwojowo użytkownikom nie poświęcają wiele uwagi. Liczne przykłady wyludniania i opuszczania środowisk „optymalnie” zbudowanych sugerują odhumanizowanie architektury. Wydaje się obecnie, że potrzeba włączania wiedzy o procesach zmysłowych oraz rozwojowych człowieka do metodologii kształtowania oraz technologii kształtowania środowiska życia człowieka jest dziś szczególnie aktualna.

Podczas konferencji chcemy zastanowić się – między innymi – nad następującymi kwestiami:

 • Czym nowe wymiary teoretyzowania o zmysłach (neurokognitywny, neurobiologiczny, neuroestetyczny, technologiczny) mogą skutkować dla praktyki architekta oraz urbanisty?
 • Jak uruchomienie pojęcia zmysłów wpływa na rozumienie takich pojęć jak „ład przestrzenny”, „krajobraz miasta”„ architektura uniwersalna”, „architektura dostępna”, „edukacja przez architekturę”, „architektura dla dzieci”, „architektura dla seniora”, „dziedzictwo kulturowe”?
 • Czy architekci pojmują zmysły w ten sam sposób co inni profesjonaliści?
 • W jakim stopniu pojmowanie zmysłowości oraz wzorce sensorycznie uwarunkowane są rozwojowo i kulturowo?
 • Jak na zmysłowość wpływają procesy socjalizacji?
 • Czy optymalizacja kosztów i przestrzeni jest wystarczającym usprawiedliwieniem aby owe wzorce zmieniać?
 • Jakie miejsce w myśleniu projektowym zajmuje problem dysfunkcji cielesnych
  i mentalnych?
 • Jakie miejsce wymienione problemy zajmują w politykach państw i instytucji międzynarodowych?
 • Jakie funkcje pełnią dziś instytucje zajmujące się kształtowaniem i ochroną krajobrazu kulturowego?

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami kształtowania oraz ochrony środowiska życia człowieka. Ważnym elementem konferencji pragniemy uczynić dyskusję z udziałem uznanych w świecie specjalistów – zarówno praktyków, jak i akademików – zajmujących się badaniami problematyki percepcji zmysłowej, czy technologii multi-sensorycznych. Pragniemy także usłyszeć głosy instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie krajobrazu kulturowego, ładu przestrzennego, a także głosy odbiorców i użytkowników architektury. Chcielibyśmy aby ta dyskusja była wydarzeniem skierowanym do szerokiego grona odbiorców.

 

Zarejestruj się już teraz. Wypełnij formularz rejestracyjny.
 

Główna

Udział bierny w konferencji

Zapraszamy do udziału w konferencji osoby, które chciałyby uczestniczyć w niej w charakterze słuchacza.
 
Koszt uczestnictwa słuchacza wynosi 200 zł i obejmuje: udział we wszystkich sesjach konferencji oraz przerwy kawowe.
 
Termin zgłoszenia wraz z opłatą upływa z dniem 12 września 2018 r.
 
Dane do przelewu:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
68 1050 1214 1000 0024 4109 1572
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, 44-100 GLIWICE, UL. AKADEMICKA 2A
Tytuł wpłaty: SAUL-Katowice 2018 Opłata konferencyjna - słuchacz; Imię, nazwisko, afiliacja
 

Rejestracja

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez organizatorów kongresu "SENSES IN ARCHITECTURE AND URBAN LANDSCAPING" w celach związanych z organizacją i przebiegiem Kongresu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Ważne daty

Nadsyłanie abstraktów wystąpienia konferencyjnego: 1 LIPCA 2018

Informacje o przyjęciu tematyki wystąpienia: 5 LIPCA 2018

Rejestracja uczestnictwa i wpłaty opłaty konferencyjnej (dane do wpłat w zakładce OPŁATY): 25 LIPCA 2018

Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do druku: 25 LIPCA 2018

Przekazanie autorom treści recenzji: 28 LIPCA 2018

Nadsyłanie ostatecznej treści artykułów do druku: 15 SIERPNIA 2018

Konferencja: 26 WRZEŚNIA 2018 – 28 WRZEŚNIA 2018

ORGANIZATORZY