Udział bierny w konferencji

Zapraszamy do udziału w konferencji osoby, które chciałyby uczestniczyć w niej w charakterze słuchacza.
 
Koszt uczestnictwa słuchacza wynosi 200 zł i obejmuje: udział we wszystkich sesjach konferencji oraz przerwy kawowe.
 
Termin zgłoszenia wraz z opłatą upływa z dniem 12 września 2018 r.
 
Dane do przelewu:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
68 1050 1214 1000 0024 4109 1572
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, 44-100 GLIWICE, UL. AKADEMICKA 2A
Tytuł wpłaty: SAUL-Katowice 2018 Opłata konferencyjna - słuchacz; Imię, nazwisko, afiliacja
 

Rejestracja

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez organizatorów kongresu "SENSES IN ARCHITECTURE AND URBAN LANDSCAPING" w celach związanych z organizacją i przebiegiem Kongresu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Ważne daty

Nadsyłanie abstraktów wystąpienia konferencyjnego: 1 LIPCA 2018

Informacje o przyjęciu tematyki wystąpienia: 5 LIPCA 2018

Rejestracja uczestnictwa i wpłaty opłaty konferencyjnej (dane do wpłat w zakładce OPŁATY): 25 LIPCA 2018

Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do druku: 25 LIPCA 2018

Przekazanie autorom treści recenzji: 28 LIPCA 2018

Nadsyłanie ostatecznej treści artykułów do druku: 15 SIERPNIA 2018

Konferencja: 26 WRZEŚNIA 2018 – 28 WRZEŚNIA 2018