Lučka Ažman Momirski

Lučka Ažman Momirski ukończyła studia licencjackie na Wydziale Architektury w Uniwersytecie w Ljubljanie w roku 1986, studia magisterskie w roku 1993, a następnie doktoranckie w 2004.Od 1988 roku jest licencjonowanym architektem, od roku 2010 ma tytuł profesora w zakresie architektury oraz planowania przestrzeni miejskich. Od roku 2012 sprawuje funkcję kierownika Katedry ds. Technologii, Projektowania Komputerowego oraz Zarządzania Przestrzeniami Miejskimi na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Ljubljanie. W latach 2005-2007 sprawowała  funkcję wice-dziekana ds. badań naukowych na tymże wydziale. Pracuje ponadto adiunkt na Uniwersytecie Technicznym w Grazu oraz profesor wizytujący na uniwersytecie w Zagrzebiu. Wykładała dotąd we Włoszech, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Lichtensteinie, Turcji, Bośni i Hercegowinie. Jest także  laureatką kilku nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych i urbanistycznych. Kierowała licznymi międzynarodowymi badaniami i projektami. Jest autorką książek i artykułów wydawanych w Słowenii i zagranicą. Brała udział w licznych międzynarodowych konferencjach i warsztatach. Przygotowała i zrealizowała ponad dwadzieścia różnych wystaw poświęconych projektowaniu.