Paweł Rubinowicz

Studia na ZUT i na FH Oldenburg (Niemcy). Doktorat na Politechnice Krakowskiej w 2011 roku, pt. Chaos jako porządek wyższego rzędu w wybranych trendach współczesnej architektury. Współautor opracowań planistycznych dla Szczecina, Lublina i Warszawy. Indywidualne wystawy w 10 miastach w Polsce. Kurator Galerii Architektów FORMA w Szczecinie. Uczestnik projektu badawczego 2TaLL (2013-2016). Autor publikacji naukowych w dziedzinie zastosowania geometrii fraktalnej w architekturze i urbanistce, tworzenia modeli 3D miast oraz cyfrowej analizy i ochrony wartości krajobrazu miejskiego.