Aleksander Böhm

Prof. Aleksander Böhm jest autorem ponad 90 publikacji z dziedziny architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu i planowania przestrzennego.

Najważniejsze z nich to: 
- monografia:  „O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych” (1981), 
- skrypt: „Architektura krajobrazu – jej początki i rozwój” (1994), 
- podręcznik: „Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu – o czynniku kompozycji” (2006)
oraz opracowany wspólnie z Agatą Zachariasz
- Ilustrowany słownik angielsko-polski p.t. „Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa” (t.1, 1997, t.2, 2000, t.3, 2005, t.4, w druku). 

Na przełomie lat 70. i 80. pracował jako wykładowca w University od Baghad i  Fachhochschule w Münster. W roku 1992 był konsultantem International City Managers Association. ​W latach 2002-2007 był członkiem Komitetu Sterującego ECLAS (European Conference of Landscape Architecture Schools). Jest autorem wielu projektów architektonicznych oraz współautorem planu ogólnego Krakowa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa i Warszawy (gł. proj. Z. Ziobrowski), planu koordynacyjnego III Kampusu UJ oraz koncepcji „Parków rzecznych” w planie Krakowa. W latach 1990-1991 pełnił funkcję Głównego Architekta Miasta Krakowa. W latach 2001-2005 pełnił funkcję prorektora Politechniki Krakowskiej W latach 1996 2002 był dyrektorem Instytutu Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 2000 zorganizował kierunek studiów architektura krajobrazu a w roku 2009 doprowadził do jego akredytacji w EFLA (European Foundation for Landscape Architecture). W roku 2010 uruchomił w WAPK  studia podyplomowe pt. Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna”.
W latach 2007- 2018  był profesorem wizytującym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.Od roku 2017 jest profesorem zwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.