Komitet naukowy

Nina Juzwa, prof. dr hab. inż. arch., Polska

Lucija Azman Momirski, prof., Słowenia

Jan Rabiej, prof. dr hab. inż. arch., Polska