PUBLIKACJA KONFERENCYJNA

Każdy z uczestników konferencji (uczestnictwo pełne) otrzyma podczas konferencji jeden egzemplarz publikacji konferencyjnej (w wersji elektronicznej).
Planowane jest także wydawnictwo wieloautorskiej mongrafii naukowej w formie książkowej. 
 
ABSTRAKT należy przesłać w j.angielskim (max 700 słów)
ARTYKUŁ wzór.artykuł.doc.: należy przesłać w j. angielskim (0,5 arkusza wydawniczego)
WYTYCZNE EDYTORSKIE: pobierz
 
0,5 arkusza wydawniczego = 20 000 znaków ze spacjami lub 1 500 cm2 tabel i ilustracji