Ścieżki tematyczne konferencji

Poniższa lista ścieżek konferencyjnych zawiera propozycje tematów wystąpień oraz artykułów konferencyjnych.

Inne propozycje (nie zawarte w poniższych ścieżkach, lecz związane z głównym tematem konferencji) będą również akceptowane.

I. BLOK ZAGADNIEŃ OGÓLNYCH I TEORETYCZNYCH

 1. Zmysłowość a filozofia architektury
 2. Kulturowe uwarunkowania zmysłowości
 3. Antropologia zmysłów
 4. Estetyka zmysłów, zmysły w estetyce
 5. Zmysły w sztukach
 6. Zmysłowość - architektura - estetyka
 7. Żywioły przyrody a zmysłowość
 8. Koncepcje zmysłów
 9. Zmysłowość w interakcjach międzyludzkich
 10. Zmysłowość a design
 11. Zmysły a klimat
 12. Zmysły a atmosfera
 13. Zmysłowość jako element dziedzictwa kulturowego
 14. Zmysły i materia
 15. Zmysły i materiały
 16. Medialność – zmysłowość - sensoryczność
 17. Komunikacja sensoryczna i zmysłowa
 18. Sensoryczność – somatyczność - zmysłowość
 19. Zmysły a rzeczywistość wirtualna
 20. Nawigacja sensoryczna
 21. Mapy sensoryczne
 22. Idea parków i ogrodów sensorycznych
 23. Dewaluacja czy afirmacja zmysłowości?
 24. Metafizyka zmysłów

II. BLOK ZAGADNIEŃ  INTERDYSCYPLINARNYCH

 1. Sensoryczność a percepcja
 2. Sensoryczność a zmysły
 3. Zmysłowość w perspektywie neurokognitywnej
 4. Zmysłowość w perspektywie neurofizjologicznej
 5. Zmysłowość w perspektywie neuropsychologicznej
 6. Integracja sensoryczna w/poprzez przestrzeń architektoniczną i urbanistyczną
 7. Architektura wobec problemu niepełnosprawności (cielesnych, zmysłowych, kognitywnych, psychofizycznych)
 8. Dysfunkcje neurokognitywne jako problem architektury i urbanistyki
 9. Problem substytucji sensorycznej w architekturze i urbanistyce
 10. Zmysłowość - nowe media - technologie i metodologie projektowania
 11. Zmysłowość a ergonomia
 12. Zmysłowość a human factor
 13. Neurokognitywne aspekty ergonomii

III. BLOK ZAGADNIEŃ   METODOLOGICZNYCH I TECHNOLOGICZNYH W PROJEKTOWANIU  i implementacji

 1. Zmysłowość w teorii architektury
 2. Zmysłowość w procesie konceptualizowania idei projektu
 3. Zmysłowość w procesie projektowania architektonicznego
 4. Koncepcja zmysłowości a projekt wykonawczy
 5. Zmysłowość w edukacji architektonicznej
 6. Zmysłowość w planowaniu przestrzennym
 7. Zmysłowość w teorii i projektowaniu krajobrazu
 8. Zmysłowość w teorii i projektowaniu przestrzeni miejskiej
 9. Zmysłowość a komunikacja i orientacja przestrzenna
 10. BIM a regulacja sensorycznego środowiska życia
 11. Zmysłowość jako problem dla projektowania parametrycznego
 12. Sensoryczność a projektowanie agentowe
 13. Technologie wspomagające projektowanie wobec zagadnień zmysłowości i sensoryczności
 14. Percepcja zmysłowa a realizacja projektu
 15. Technologie wspomagające projektowanie wobec zagadnień zmysłowości i sensoryczności
 16. Architektura wirtualna
 17. Technologie cyfrowe oraz satelitarne wspomagające komunikację

IV. BLOK ZAGADNIEŃ PRAKTYCZNYCH I STUDIA PRZYKŁADÓW

 1. Sensoryczność a budynki inteligentne
 2. Zmysłowość a detal architektoniczny
 3. Zmysły a architektura wnętrz
 4. Zmysłowość a projektowanie placów miejskich
 5. Zmysłowość a architektura dla zdrowia
 6. Zmysłowość w projektowaniu architektury rezydencjalnej
 7. Zmysłowość w projektowaniu architektury dla dzieci
 8. Zmysłowość w projektowaniu architektury dla seniorów
 9. Zmysłowość w projektowaniu architektury dla edukacji
 10. Zmysłowość w projektowaniu architektury przemysłowej
 11. Zmysłowość w projektowaniu obiektów biurowych
 12. Zmysłowość w projektowaniu architektury dla sportu
 13. Zmysłowość i natura w projektowaniu architektury dla rekreacji
 14. Zmysłowość a projektowanie obiektów teatralnych
 15. Zmysłowość a projektowanie obiektów i przestrzeni dla muzyki
 16. Zmysłowość a projektowanie obiektów dla tańca
 17. Zmysłowość a projektowanie muzeów i galerii sztuki
 18. Zmysłowość a projektowanie obiektów komercyjnych, w tym galerii handlowych
 19. Zmysłowość a projektowanie obiektów gastronomicznych (kawiarnie, restauracje itp.)
 20. Zmysłowość a projektowanie obiektów do imprez masowych
 21. Zmysłowość a projektowanie "zdarzenia architektonicznego"
 22. Zmysłowość w obiektach komunikacji (dworce, lotniska)
 23. Parki i ogrody sensoryczne - realizacje