I. BLOK ZAGADNIEŃ OGÓLNYCH I TEORETYCZNYCH

 1. Zmysłowość a filozofia architektury
 2. Kulturowe uwarunkowania zmysłowości
 3. Antropologia zmysłów
 4. Estetyka zmysłów, zmysły w estetyce
 5. Zmysły w sztukach
 6. Zmysłowość - architektura - estetyka
 7. Żywioły przyrody a zmysłowość
 8. Koncepcje zmysłów
 9. Zmysłowość w interakcjach międzyludzkich
 10. Zmysłowość a design
 11. Zmysły a klimat
 12. Zmysły a atmosfera
 13. Zmysłowość jako element dziedzictwa kulturowego
 14. Zmysły i materia
 15. Zmysły i materiały
 16. Medialność – zmysłowość - sensoryczność
 17. Komunikacja sensoryczna i zmysłowa
 18. Sensoryczność – somatyczność - zmysłowość
 19. Zmysły a rzeczywistość wirtualna
 20. Nawigacja sensoryczna
 21. Mapy sensoryczne
 22. Idea parków i ogrodów sensorycznych
 23. Dewaluacja czy afirmacja zmysłowości?
 24. Metafizyka zmysłów