II. BLOK ZAGADNIEŃ  INTERDYSCYPLINARNYCH

 1. Sensoryczność a percepcja
 2. Sensoryczność a zmysły
 3. Zmysłowość w perspektywie neurokognitywnej
 4. Zmysłowość w perspektywie neurofizjologicznej
 5. Zmysłowość w perspektywie neuropsychologicznej
 6. Integracja sensoryczna w/poprzez przestrzeń architektoniczną i urbanistyczną
 7. Architektura wobec problemu niepełnosprawności (cielesnych, zmysłowych, kognitywnych, psychofizycznych)
 8. Dysfunkcje neurokognitywne jako problem architektury i urbanistyki
 9. Problem substytucji sensorycznej w architekturze i urbanistyce
 10. Zmysłowość - nowe media - technologie i metodologie projektowania
 11. Zmysłowość a ergonomia
 12. Zmysłowość a human factor
 13. Neurokognitywne aspekty ergonomii