III. BLOK ZAGADNIEŃ   METODOLOGICZNYCH I TECHNOLOGICZNYH W PROJEKTOWANIU  i implementacji

 1. Zmysłowość w teorii architektury
 2. Zmysłowość w procesie konceptualizowania idei projektu
 3. Zmysłowość w procesie projektowania architektonicznego
 4. Koncepcja zmysłowości a projekt wykonawczy
 5. Zmysłowość w edukacji architektonicznej
 6. Zmysłowość w planowaniu przestrzennym
 7. Zmysłowość w teorii i projektowaniu krajobrazu
 8. Zmysłowość w teorii i projektowaniu przestrzeni miejskiej
 9. Zmysłowość a komunikacja i orientacja przestrzenna
 10. BIM a regulacja sensorycznego środowiska życia
 11. Zmysłowość jako problem dla projektowania parametrycznego
 12. Sensoryczność a projektowanie agentowe
 13. Technologie wspomagające projektowanie wobec zagadnień zmysłowości i sensoryczności
 14. Percepcja zmysłowa a realizacja projektu
 15. Technologie wspomagające projektowanie wobec zagadnień zmysłowości i sensoryczności
 16. Architektura wirtualna
 17. Technologie cyfrowe oraz satelitarne wspomagające komunikację