Ważne daty

Nadsyłanie abstraktów wystąpienia konferencyjnego: 1 LIPCA 2018

Informacje o przyjęciu tematyki wystąpienia: 5 LIPCA 2018

Rejestracja uczestnictwa i wpłaty opłaty konferencyjnej (dane do wpłat w zakładce OPŁATY): 25 LIPCA 2018

Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do druku: 25 LIPCA 2018

Przekazanie autorom treści recenzji: 28 LIPCA 2018

Nadsyłanie ostatecznej treści artykułów do druku: 15 SIERPNIA 2018

Konferencja: 26 WRZEŚNIA 2018 – 28 WRZEŚNIA 2018