WA, POLITECHNIKA ŚLĄSKA - główny organizator

Wydział Architektury (WA) jest najważniejszym miejscem kształcenia architektów i urbanistów na Górnym Śląsku i jednym z najbardziej znaczących architektonicznych ośrodków naukowych i twórczych w Polsce. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Architektów w Politechnice Śląskiej kształcono już od 1949 roku, niemal od samego początku jej powstania (1945). Początkowo w ramach Oddziału Architektury przy Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym, następnie na Wydziale Budownictwa i Architektury i wreszcie od 1977 roku na samodzielnym Wydziale Architektury.
 
Z Wydziałem Architektury kojarzona jest Śląska Szkoła Architektury, która rozwija ideę racjonalizmu i funkcjonalizmu, czerpiąc z tradycji przemysłowego i wielkomiejskiego regionu. „Szkoła” ta tworzy jedno z najsilniejszych i najbardziej interesujących środowisk architektonicznych w Polsce. Od 1996 roku Wydział stał się silnym ośrodkiem kreującym badania jakościowe w architekturze tworząc rozpoznawalną w kraju Śląską Szkołę Badań Jakościowych. Wydział osiąga wysokie notowania w rankingach wśród Wydziałów Architektury w Polsce zarówno w sferze naukowej, jak i dydaktycznej.