POMYSŁODAWCA

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz,

prof. nzw. W Pol. Śl., Wydział Architektury,

Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury.

 

POMYSŁODAWCA

Dr Małgorzata Kądziela,

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych,

Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni UŚ.