POMYSŁODAWCA

Dr Małgorzata Kądziela,

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych,

Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni UŚ.