EVENTS

Andrew Witt, Michael Fowler i Jordan Lacey gośćmi Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej oraz Metropolii GZM

 

#MetropoliaNauki

ANDREW WITT

Od 19 czerwca do 2 lipca 2023 roku gościem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie prof. Andrew Witt z Harvard University.

W ramach projektu badawczo-dydaktycznego pt. „Analiza procesu kształcenia oraz badań naukowych w kontekście potrzeb rynku pracy i partnerów biznesowych” zaplanowano publiczne wykłady, warsztaty oraz konsultacje. Wydarzenia skierowane są do wszystkich zainteresowanych pracowników i pracowniczek naukowo-dydaktycznych, doktorantów i doktorantek oraz studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego, a także do osób z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Prof. Andrew Witt odwiedzi Uniwersytet Śląski na zaproszenie dr Małgorzaty Kądzieli z Instytutu Nauk o Kulturze UŚ.

Sylwetka gościa

Prof. Andrew Witt jest profesorem nadzwyczajnym w Harvard Graduate School of Design, gdzie naucza i prowadzi badania nad związkami geometrii, danych i maszyn z percepcją, projektowaniem i kulturą. Z wykształcenia jest matematykiem i architektem. Szczególnie interesuje go technicznie syntetyczne i logicznie rygorystyczne podejście do formy. Wraz Tobiasem Noltem założył studio projektowo-technologiczne Certain Measures z siedzibą w Bostonie i Berlinie, które zajmuje się systemowym i skalowalnym podejściem do problemów przestrzennych. Do klientów biura należą producenci materiałów, agencje rządowe, firmy infrastrukturalne, fundusze inwestycyjne, start-upy medyczne i instytucje kultury. Prace studia Certain Measures znajdują się w stałej kolekcji Centre Pompidou i były wystawiane m.in. w Pompidou, Barbican Centre, Futurium, Canadian Centre for Architecture, Museum of the Future oraz Haus der Kulturen der Welt. W 2017 roku firma Certain Measures znalazła się w finale konkursu o nagrodę Zumtobel w kategoriach Young Professionals oraz Applied Innovation.
W sferze naukowych zainteresowań prof. Andrew Witta znajdują się związki między projektowaniem a nauką, szczególnie mediami w wizualizacjach matematyki. Jest autorem książki „Formulations: Architecture, Mathematics, Culture” (MIT Press, 2022) – obszernej analizy wizualnych, metodologicznych i epistemicznych powiązań między projektowaniem a  matematyką i innymi naukami ścisłymi. Napisał także „Light Harmonies: The Rhythmic Photographs of Heinrich Heidersberger” (Hatje Cantz, 2014) – pierwsze angielskie opracowanie na temat maszyn Heinricha Heidersbergera do rysowania światłem. Dla Kanadyjskiego Centrum Architektury opracował „Studies in the Design Laboratory” – opowiadające w jaki sposób i dlaczego architekci tworzyli laboratoria w latach 60.
Prof. A. Witt był stypendystą Canadian Center for Architecture i Macdowell, a także Fundacji Grahama, pionierem World Frontiers Forum (2018) i Young Pioneer (2017). W 2015 roku został nominowany do nagrody Czernikowa. Jest także autorem patentów na geometryczne racjonalizacje złożonej geometrii i współpracujące systemy oprogramowania na dużą skalę.
Był również dyrektorem ds. badań w Gehry Technologies oraz dyrektorem biura GT w Paryżu, gdzie opracowywał rozwiązania w zakresie złożonych geometrii dla klientów takich, jak: Gehry Partners, Ateliers Jean Nouvel, UN Studio i Coop Himmelb(l)au, współpracował  także przy projektach: Fondation Louis Vuitton i Louvre Abu Dhabi. Opracował również prototypy nowych narzędzi do projektowania oprogramowania, takich jak GTeam (obecnie Trimble Connect, przejęty przez Trimble w 2014 roku).

Harmonogram spotkań

Od 19 czerwca do 1 lipca 2023 roku prof. Andrew Witt będzie uczestniczyć w badaniach naukowych, zamkniętych konsultacjach oraz seminariach dla pracowników i pracowniczek, doktorantów i doktorantek Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Weźmie udział również w zamkniętych konsultacjach, warsztatach oraz seminariach dla studentów i studentek kierunków kulturoznawstwo, kultury mediów oraz architektura.
W czwartek 29 czerwca 2023 roku o godz. 13.00 odbędzie się wykład otwarty prof. A. Witta poświęcony relacjom pomiędzy naukami, nowymi technologiami a projektowaniem. Natomiast o godz. 17.00 przewidziany jest kolejny wykład otwarty dotyczący zagadnień Creative Design. Prelekcje odbędą się na Wydziale Humanistycznym UŚ w auli im. A. Pawlikowskiego.

Projekt „Analiza procesu kształcenia oraz badań naukowych w kontekście potrzeb rynku pracy i partnerów biznesowych. Projekt realizowany we współpracy z prof. Andrew Wittem z Harvard University” został sfinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022–2024.

MICHAEL FOWLER

Od 29 czerwca do 10 lipca 2023 roku gościem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie dr Michael Fowler z Technische Universität w Berlinie.

W ramach projektu badawczo-dydaktycznego pt. „Wykorzystanie dźwięku w projektowaniu przestrzeni urbanistycznych, dydaktyce, multimediach oraz działaniach będących odpowiedzią na wyzwania międzykulturowe i społeczne” zaplanowano publiczne wykłady, warsztaty oraz konsultacje. Wydarzenia skierowane są do wszystkich zainteresowanych pracowników i pracowniczek naukowo-dydaktycznych, doktorantów i doktorantek oraz studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego, a także do osób z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Dr Michael Fowler odwiedzi Uniwersytet Śląski na zaproszenie dr Małgorzaty Kądzieli z Instytutu Nauk o Kulturze UŚ.

Sylwetka gościa

Naukowiec interdyscyplinarny zajmujący się badaniami w zakresie projektów, w których nauka i sztuka przenikają się w poszukiwaniu innowacyjnego wkładu w obie dyscypliny. Posiada doświadczenie w zakresie strategii rozwoju projektów art&science, popularyzacji nauki oraz programów społecznych realizowanych w kontekstach uczelni niemieckich. Pierwotnie studiował muzykę klasyczną w Australii i USA. Prowadził międzynarodową działalność koncertową jako pianista oraz wykonawca muzyki elektronicznej. Współpracował z najwybitniejszymi kompozytorami końca XX wieku, w tym Karlheinzem Stockhausenem, Stevem Reichem i Miltonem Babbittem. Zdobył uznanie krytyków piszących m.in. dla „The New York Times”, „Atlanta Constitution-Journal”, „Montreal Gazette” i „Sydney Morning Herald”. Jako naukowiec publikował na temat przestrzennych relacji dźwięku z architekturą, muzyką i w projektowaniu japońskich ogrodów. Interesuje się technikami mapowania, analizy i projektowania przestrzeni dźwiękowych. Zajmował się semiotyką audialną japońskich ogrodów, koncepcją dźwięku w architekturze i architekturze krajobrazu. Wykorzystywał techniki matematyki i sztucznej inteligencji do reprezentowania nieokreślonych przestrzeni muzycznych w partyturach Johna Cage’a, badał także ontologiczne wymiary dźwięku i słuchania. Zajmuje się również projektowaniem immersyjnych instalacji dźwiękowych site-specific, które prezentował w Australii, USA, Chinach i Japonii. Posiada istotny wkład w powstanie oraz rozwój Science Gallery Berlin przy Technische Universität w Berlinie. Jest absolwentem Australian Research Council oraz Alexander von Humboldt Stiftung.

Harmonogram spotkań

Od 29 czerwca do 10 lipca 2023 roku dr Michael Fowler będzie uczestniczyć w badaniach naukowych, zamkniętych konsultacjach oraz seminariach dla pracowników i pracowniczek, doktorantów i doktorantek Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Weźmie udział również w zamkniętych konsultacjach, warsztatach oraz seminariach dla studentów i studentek kierunków kulturoznawstwo, kultury mediów oraz architektura.
W piątek 30 czerwca 2023 roku o godz. 15.15 odbędzie się wykład otwarty dr. M. Fowlera poświęcony strategiom projektowania krajobrazów dźwiękowych. Natomiast 4 lipca o godz. 12.00 przewidziany jest kolejny wykład poświęcony relacjom pomiędzy zachodnią muzyką XX wieku i estetyką japońską. Prelekcje odbędą się na Wydziale Humanistycznym UŚ w auli im. A. Pawlikowskiego.

Projekt „Wykorzystanie dźwięku w projektowaniu przestrzeni urbanistycznych, dydaktyce, multimediach oraz działaniach będących odpowiedzią na wyzwania międzykulturowe i społeczne. Projekt we współpracy z dr. Michaelem Fowlerem (Technische Universität w Berlinie)” został sfinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022–2024.

JORDAN LACEY

Od 8 do 19 listopada 2023 roku gościem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie dr Jordan Lacey z Uniwersytetu RMIT w Melbourne (Australia). 

W ramach projektu badawczo-dydaktycznego pt. „Analiza procesu kształcenia oraz badań naukowych i designu w kontekście odpowiedzi na potrzeby społeczne, ekologii oraz partnerów biznesowych” zaplanowano publiczne wykłady, warsztaty oraz konsultacje. Wydarzenia skierowane są do wszystkich zainteresowanych pracowników i pracowniczek naukowo-dydaktycznych oraz studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego, a także do osób z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.Dr Jordan Lacey odwiedzi Uniwersytet Śląski na zaproszenie dr Małgorzaty Kądzieli oraz Zespołu Badawczego Teorii i Historii Kultury z Instytutu Nauk o Kulturze UŚ.

Sylwetka gościa

Dr Jordan Lacey jest praktykiem i badaczem transdyscyplinarnym, specjalizującym się w teorii dźwięku, projektowaniu pejzaży dźwiękowych i tworzeniu publicznych, artystycznych instalacji dźwiękowych. Pracuje w School of Design na Uniwersytecie RMIT w Melbourne, gdzie prowadzi zajęcia w ramach studia projektowania spekulatywnego oraz programu badawczego dotyczącego praktyk twórczych.W trakcie swojej kariery akademickiej dał się poznać jako innowator w zakresie kreatywnych badań nad dźwiękiem i projektowaniem miejskich krajobrazów dźwiękowych. Jego książka pt. Sonic Rupture: a practice-led approach to urban soundscape design (2016) wywarła znaczący pływ na myślenie i praktykę w dziedzinie miejskich krajobrazów. Dr J. Lacey rozwija metodologię praktyki twórczej, między innymi w ramach ekologii akustycznej, wprowadzając teorię afektu do praktyki projektowania krajobrazu dźwiękowego.W drugiej książce pt. Urban Roar: a psychophysical approach to the design of affective environments (2022) dr J. Lacey rozwija nowe, filozoficzne podejście do praktyki artystycznej, integrując teorię afektu i badania dźwięku ze „zwrotem Jungowskim” u Deleuze’a. Książka rozwija także teorię i praktykę atmosfery oraz proponuje metody integrowania praktyki artystycznej z programami projektowymi.Dr Jordan Lacey był laureatem dwóch znaczących grantów badawczych: stypendium podoktorskiego prorektora (2016–2018) na Uniwersytecie RMIT, w ramach którego ukończył dwa znaczące projekty finansowane przez przemysł, mające na celu rozwój nowego myślenia i praktyki w zakresie tworzenia miejsc dźwiękowych, a także australijskiej Nagrody Rady Naukowej DECRA (2019–2022), w ramach której rozwinął teorię i praktykę biofilnego projektowania dźwięku, badającego możliwości łączenia naturalnych dźwięków i roślin z instalacjami miejskimi.Był kuratorem wystawy „Translating Ambiance” w Yarra Sculpture Gallery (2019), projekcie z udziałem 12 artystów lokalnych i zagranicznych, testujących ideę translacji doświadczeń środowisk naturalnych na przestrzenie miejskie. Prace te stały się podstawą stałej miejskiej instalacji dźwiękowej „Sonic Gathering Place” w centrum Melbourne.Dr Jordan Lacey jest zastępcą redaktora w „Journal of Sonic Studies”, stałym recenzentem wydawnictw akademickich Routledge, Rowman i Littlefield w Bloomsbury oraz szeregu czasopism akademickich, w tym wydawanego przez Uniwersytet Śląski „Loci Communes”.

Harmonogram spotkań

Od 8 do 15 listopada 2023 r. dr Jordan Lacey będzie uczestniczyć w badaniach naukowych, zamkniętych konsultacjach oraz seminariach dla pracowników i pracowniczek oraz studentów i studentek Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
16 listopada 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się wykład otwarty dr. Jordana Lacey’ego zatytułowany „A new materialist investigation of singing bowls”. Zdaniem dr. J. Lacey’ego w drugiej połowie XX wieku rozwinęły się wątpliwe narracje dotyczące leczniczego potencjału „kwarcu” i mis tybetańskich. Podczas wykładu autor przedstawi dowody świadczące, że żadna z mis, o których mowa, nie ma ani dźwiękowych, ani duchowych korzeni. Zaprezentowany zostanie performatywny proces badawczy, aktywujący dźwiękową materialność mis, ukazujący potencjał nowomaterialistycznych podejść do ugruntowania dyskursu duchowego.Drugi wykład zatytułowany „Sonic rupture as a tool for urban placemaking”, odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.00. „Sonic rupture …” to oparte na praktyce podejście do projektowania urbanistycznego, które przekształca jednocześnie środowiska dźwiękowe i percepcję słuchową. W kontekście australijskim zaprezentowana zostanie seria instalacji miejskich autorstwa dr. J. Lacey’ego i innych twórców, dzięki którym podejście do „pęknięcia dźwiękowego” zostanie ekstrapolowane zarówno jako teoretyczny, jak i praktyczny wkład w projektowanie. Oba wykłady otwarte odbędą się na Wydziale Humanistycznym UŚ przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach.

Projekt „Analiza procesu kształcenia oraz badań naukowych i designu w kontekście odpowiedzi na potrzeby społeczne, ekologii oraz partnerów biznesowych. Projekt we współpracy z dr. Jordanem Laceym (School of Design, RMIT Melbourne, Australia)” został sfinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022–2024.