SAUL 2023 FINAL PROGRAMME

CZWARTEK, 29 CZERWCA,
Central European Time (CET), UTC +1

 

9.30 10.00: rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników

 

10.00 – 11.15: panel I: Architektura i design troski (panel w j. polskim)
Paneliści:
Aleksander Krajewski, SARP Katowice, Blomm
Marta Lip-Kornatka, Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
Marta Czachorowska, Biuro M+Design

Prowadzenie: Agata Twardoch, Politechnika Śląska

11.15 – 12.30
 DYSKUSJA
– INDYWUDALNE KONSULTACJE Z Andrew Wittem i Michaelem Fowlerem

 12.30-13.00: przerwa kawowa

13.00 – 15.00 wykład  gościnny
Andrew Witt: Relacje między naukami, nowymi technologiami a projektowaniem

15.00-16.45: przerwa obiadowa

17.00 – 19.00: wykład  gościnny
Andrew Witt: Creative Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK, 30 CZERWCA,
Central European Time (CET), UTC +1

 

 9.00 – 10.15 panel II: Sprawiedliwa transformacja (panel w j. polskim)
Paneliści:
Joanna Machowska, Fundacja Rzecz Społeczna
Adam Pisarek, Uniwersytet Śląski
Matylda Sęk-Iwanek, Uniwersytet Śląski
Prowadzenie: Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Politechnika Śląska w Gliwicach

10.15 – 11.30: panel III: Edukacja o przestrzeni zbudowanej w kontekście kryzysu architektury, edukacji, klimatu (panel w j. polskim)
Paneliści:
Ewa Szymańska-Sułkowska, SARP Katowice, Izba Architektów RP
Bartłomiej Pochopień, Studio Styczna
Kamil Szewczyk, Śląski Ruch Klimatyczny
Prowadzenie: Aleksander Krajewski, SARP Katowice, Bloom

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.30: wykład gościnny
Jordan Lacey: Sonic Gathering Place: teoretyczne i praktyczne podejście do wprowadzania natury do miast

13.30 – 14.15: panel IV: Badania naukowe a projektowanie (panel w j. polskim)
Panelistki:
Natalia Olszewska, Università IUAV and Politecnico di Milano, Impronta
Paulina Grabowska, School of Form, Warsaw, NAS-DRA Conscious Design,

Prowadzenie: Małgorzata Kądziela, Uniwersytet Śląski

14.15-15.15: Panel V: Nauka-technologia-komercjalizacja: rewizje i wyzwania (panel w j. angielskim)
Paneliści:
Andrew Witt, Harvard University
Michael Fowler, TU Berlin
Karol Lisowski, Nolmo, Sp. z o. o.

Prowadzenie: Małgorzata Kądziela, Uniwersytet Śląski

15.15 – 17.00: wykład gościnny
Michael Fowler: Strategie projektowania krajobrazów dźwiękowych

 

 

 

 

 

 

SOBOTA, 1 LIPCA,
Central European Time (CET), UTC +1

Panel VI: Rewizje i wyzwania (panel w j. angielskim)
Paneliści:
Maciej Błaszak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Juri Czabanowski, Urchi-Tecton
Ângelo Luís, Politechnika Śląska